1.jpeg
2.jpeg
tudorita1.jpeg

Anunt post vacant Tehnologii/ Alimentație publică

ANUNȚ

 

 

În conformitate cu prevederile metodologiei de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OMEN Nr. 4959/ 2013, cu modificările și completările ulterioare, Liceul Tehnologic Ocna Șugatag organizează concurs pentru ocuparea postului:

 

20,84 ore Tehnologii/ Alimentație publică nivel profesional viabilitate până la 31 august 2023

 

 

Pentru candidații calificați: inspecție la clasă și probă scrisă

Pentru candidații necalificați: interviu și probă scrisă

 

 

Inspecția la clasă/ Interviu are loc în data de 22.09.2022     ora 0900

Proba scrisă are loc în data de 22.09.2022                           ora 1100

 

 

Înscrierea candidaților se face la Secretariatul Liceului Tehnologic Ocna Șugatag până la data de 20.09.2022 ora 1400

 

 

 

 

 

 

Director,                                                                                        

Prof. Andreica Gheorghe                                                                   

Articole similare