1.jpeg
2.jpeg
tudorita1.jpeg

Informații elevi

Burse sociale 2020

Criterii generale burse 

Ordin_modificare_burse

 

                                    BURSE SOCIALE  AN ŞCOLAR 2020/2021

 

                                                                          BURSE SOCIALE

 

                                                                CONDIŢII DE ACORDARE

 

Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi din învăţământul preuniversitar de stat, cursuri de zi:

 

  1. orfani,sau bolnavi de :TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare, cei care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cornice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, cei infestaţi cu virusul HIV sau boli de SIDA, cei care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, handicap locomotor. Acordarea burselor pentru motive medicale se face  pe baza certificatului eliberat de medical specialist avizat de medical de familie.;
  2. elevii din mediul rural ,  care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învăţământ din localitatea de domiciliu;
  3. elevii proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiţii:
    • nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimile 12 luni, pe membru de familie mai mare de 50% din salariul minim net pe economie ( 673 lei);
    • nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 m2 în zonele colinare şi de şes şi de 40.000 m2 în zonele montane;

 

 

Notă:

Bursele de ajutor social se acordă la începutul anului şcolar şi vor fi revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite privind veniturile nete lunare ale familiei. Pentru determinarea venitului mediu net pe membru de familie se vor depune acte doveditoare la începutul fiecărui semestru.

La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se ,iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei, inclusiv alocaţia suplimentara pentru familiile cu mulţi copii.

 

 ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE BURSĂ

1.BURSĂ SOCIALĂ:

- Cerere  tip pentru acordarea bursei sociale  pentru semestru I an şcolar 2020/2021( se găseşte la membrii comisiei de acordare a burselor)

-Adeverinţe de venit pentru membrii familiei ( adeverinţe în original cu salarul net pe ultimile 12 luni (septembrie 2019-august 2020) , cupoane de pensie, de şomaj, cupoane cu alocaţiile de stat pentru copii, alte documente care atestă venitul net)

- Adeverinţe de elev sau student pentru fraţii aflaţi în întreţinerea părinţilor

-Adeverinţe de venit de la Administraţia Financiară pentru cei care desfăşoară o activitate autorizată sau beneficiază de venituri obţinute din agricultură

-Adeverinţe de la Primăria localităţii de domiciliu care atestă suprafeţele de teren deţinute de familie.

-Declaraţie autentificată de notar că nu realizează venituri  , pentru cei care nu realizează nici un fel de venit.

-Anchete sociale eliberate de Primărie .

- Copii după acte de identitate pentru toţi membrii familiei

-Copii după sentinţe de divorţ , unde este cazul

-Cupoane sau acte din care sa rezulte pensia alimentara

- Acte tutoriale eliberate de autoritatile competente  pentru cei încredinţaţi tutorilor

- Dosar plic cu numele şi prenumele elevului sau folie de plastic

2.BURSĂ MEDICALĂ:

-Cerere tip pentru acordarea bursei

-Adeverinţe de venit pentru membrii familiei ( adeverinţe în original cu salarul net pe ultimile 12 luni (septembrie 2019-august 2020) , cupoane de pensie, de şomaj, cupoane cu alocaţiile de stat pentru copii, alte documente care atestă venitul net)

- Adeverinţe de elev sau student pentru fraţii aflaţi în întreţinerea părinţilor

-Adeverinţe de venit de la Administraţia Financiară pentru cei care desfăşoară o activitate autorizată sau beneficiază de venituri obţinute din agricultură

-Adeverinţe de la Primăria localităţii de domiciliu care atestă suprafeţele de teren deţinute de familie.

-Declaraţie autentificată de notar că nu realizează venituri  , pentru cei care nu realizează nici un fel de venit.

- Copii după actele de identitate ale membrilor familiei

-Certificat medical eliberat de un medic specialist ( în original), vizat de medicul de familie

-Ancheta sociala din care sa rezulte starea materiala a familiei si necesitatea acordarii bursei pe motive medicale.

-Copii după sentinţe de divorţ , unde este cazul

- Acte tutoriale eliberate de autoritatile competente  pentru cei încredinţaţi tutorilor-Dosar plic cu numele elevului sau folie de plastic

 

  1. BURSĂ PT. ELEVI ORFANI:

-Cerere tip pentru acordarea bursei

-Adeverinţe de venit pentru membrii familiei ( adeverinţe în original cu salarul net pe ultimile 12 luni (septembrie 2019-august 20 , cupoane de pensie, de şomaj, cupoane cu alocaţiile de stat pentru copii, alte documente care atestă venitul net)

- Adeverinţe de elev sau student pentru fraţii aflaţi în întreţinerea părinţilor

-Adeverinţe de venit de la Administraţia Financiară pentru cei care desfăşoară o activitate autorizată sau beneficiază de venituri obţinute din agricultură

-Adeverinţe de la Primăria localităţii de domiciliu care atestă suprafeţele de teren deţinute de familie.

-Declaraţie autentificată de notar că nu realizează venituri  , pentru cei care nu realizează nici un fel de venit.

-Copii după actele de identitate ale familiei

-Copie după certificatul de deces

-Ancheta sociala din care sa rezulte starea materiala a familiei si necesitatea acordarii bursei.

-Dosar plic sau folie de plastic

 

 

Cerere tip acordare bursa

                                                                                            Conducerea,

Notă: Actele se depun  la membrii comisiei până la data de 25.09.2020(nu se accepta intarzieri)

           Actele de venit se depun in termen de 10 zile de la inceputul fiecarui semestru.

 

 

 

 

 

 

 

 

Articole similare

Burse

Înscriere Bacalaureat 2023

Drepturi elevi cu CES

Burse 2019