1.jpeg
2.jpeg
tudorita1.jpeg

Informații elevi

                                   Drepturi elevi cu CES

 

In conformitate cu prevederile art.129, aliniat 7 din Legea nr.272/2004 republicata si art.51, aliniat 2 din Legeanr.1/2011, copiii si tinerii cu CES au dreptul la:

-Alocatie de hrana :

 • 0-3 ani , in cuantum de 12,00 lei/zi,
 • 3-26 ani, in cuantum de 16,60 lei/zi.

 

 • Cazarmament (îmbrăcăminte, încăltăminte, material igienico-sanitare, rechizite/manual, jucării, transport, material cultural-sportive):
 • 0-3 ani , în cuantum de 366 lei/an
 • 3-7 ani , în cuantum de 498 lei/an
 • 7-14 ani, în cuantum de 611 lei/an
 • 14-18 ani, în cuantum de 754 lei/an
 • 18-26 ani, în cuantum de 844 lei/an

 

Pentru obtinerea acestor drepturi, părinții sau reprezentanții legali trebuie sa depună o cerere în acest sens la instituția de învățământ la care este înscris copilul/tânărul cu cerințe educaționale special, în perioada 1-30 septembrie a fiecărui an școlar, la care se vor anexa:

 • Certificatul de încadrare în grad de handicap,
 • Certificatul de orientare școlară,
 • Declarație pe proprie răspundere din care să reiasă ca nu obține aceste drepturi de la altă instituție .
 • Acte de identitate in copie

 

Cerere elevi cu CES

Declarație

Articole similare

Burse

Înscriere Bacalaureat 2023

Burse 2020

Burse 2019