1.jpeg
2.jpeg
tudorita1.jpeg

Proiecte

Dăruind vom fi mai buni

Proiect educaţional

Dăruind vom fi mai buni

PROTOCOL DE COLABORARE

Încheiat  între:

Liceul Tehnologic Ocna Sugatag, Maramures si CRRPH Sighetu Marmatiei, Maramures in vederea derularii actiunilor  din cadrul Strategiei Nationale de Actiune Comunitara, SAPTAMANA LEGUMELOR SI FRUCTELOR DONATE.

SCOPUL PROIECTULUI

Responsabilizarea şi implicarea elevilor în identificarea unor nevoi sociale din comunitate, promovarea acţiunilor de voluntariat, dezvoltarea competenţelor sociale şi civice. Sensibilizarea elevilor şi profesorilor din unitatea de învăţământ cu privire la situaţia  în care se află bătrânii.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Formarea şi dezvoltarea competenţelor în domeniul educaţiei pentru voluntariat în rândul copiilor, în vederea conştientizării şi exercitării cetăţeniei europene active. Prin implicarea copiilor, după puterile lor, în activităţi de voluntariat, dezvoltăm la aceştia responsabilitatea şi sensibilitatea faţă de semenii lor, stima de sine şi devotamentul faţă de ideile civice.

COORDONATOR:

Prof. COZUPLEAN LUCICA

CADRE DIDACTICE IMPLICATE:

Prof. înv. primar: prof. Dunca Ileana, prof. Petreuş Maria, prof. Popa Duma Tudoriţa, prof. Bledea Măcuţa- Ioana, prof. Pop Maria.

Diriginti: prof. Bîce Crina, prof. Andreica Vasile, prof. Cozma Codruţa - Maria, prof. Melega Erika Elisabeta, prof. Marinca - Roman Călin, prof. Cozuplean Lucica, prof. Miller Emilia, prof. Chindriş Maria, prof. Vraja Maria, prof. Melega Ioan, prof. Hotea Lenuţa.

GRUPUL ŢINTĂ

            Elevii Liceul Tehnologic Ocna Sugatag, Maramures

PERIOADA

20-24 noiembrie 2017

RESURSELE PROIECTULUI

  1. RESURSE UMANE

            - elevi, cadre didactice, părinţi

  1. RESURSE MATERIALE

            - materialele necesare desfăşurării proiectului sunt puse la dispoziţie de către şcoală (spaţiul pentru desfăşurarea activităţilor si depozitarea fructelor si a legumelor).

            ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN CADRUL PROIECTULUI

  1. Prezentarea  campaniei în unitatea şcolară.
  2. Colectarea la nivelul şcolii a tuturor donaţiilor, constând în fructe şi legume.
  3. Dirijarea donaţiilor colectate către partenerul proiectului,CRRPH Sighetu Marmatiei, jud. Maramureş.

.

EVALUAREA PROIECTULUI

            - realizarea de afişe şi pliante informative;

            - întocmirea portofoliului proiectului care să cuprindă fotografii, o prezentare PPT cu activităţile desfăşurate;

            - premierea claselor cu cea mai bună implicare în proiect prin oferirea de diplome;

           

IMPACT

            - creşterea abilităţilor de comunicare şi relaţionare între elevi, părinţi şi cadre didactice;

            - lărgirea orizontului de preocupări ale elevilor;

            - creşterea prestigiului colectivului de cadre didactice şi al şcolii în rândul comunităţii locale;

            - consolidarea competenţelor elevilor şi cadrelor didactice de a lucra în echipă.

CONTINUAREA PROIECTULUI 

            Proiectul poate fi continuat / aplicat şi în anii şcolari următori.

Articole similare

Fiecare copil merită o poveste

Datini, obiceiuri, tradiții

Unirea- Un ideal, un crez, o voință

Unirea- Un ideal, un crez, o voință

Sărbători de iarnă la români

Sărbători de iarnă la români