1.jpeg
2.jpeg
tudorita1.jpeg

Proiecte

Unirea- Un ideal, un crez, o voință

Unirea- Un ideal, un crez, o voință

PROIECT EDUCAȚIONAL – CENTENAR 2018

UNIREA - UN IDEAL, UN CREZ, O VOINȚĂ

 

NUMELE UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT APLICANTE: Liceul Tehnologic Ocna Șugatag –Structura Breb

COORDONATORI  PROIECT: prof. înv. primar Mandra Ileana, prof. înv. primar Godja Lucia-Maria

PARTICIPANȚI: elevii claselor primare de la Liceul Tehnologic Ocna Șugatag –Structura Breb

SCOPUL: promovarea evenimentelor legate de desăvârşirea unităţii naţional-statale; formarea în rândul elevilor a sentimentului de apreciere, respectare și promovare a valorilor autentice, românești, prin ansamblul activităților educativ-formative, complementare procesului de învățământ.

OBIECTIVE :

-   cunoașterea importanţei istorice a zilelor de 27 martie, 15 noiembrie si 1 Decembrie;

-   dezvoltarea competențelor de cercetare, selectare, interpretare și valorificare a informațiilor istorice cu privire la desfăşurarea evenimentelor din anul Marii Uniri – 1918. ;

-   stimularea interesului elevilor față de studiu şi lectură;

-   localizarea în timp şi spaţiu a evenimentele istorice;

-   manifestarea imaginației creatoare privind evenimentul aniversat în desene, pictură, postere, in confecționarea de insigne aniversare și stegulețe ;

-   participarea la realizarea unor spectacole artistice

-   organizarea unor puncte de informare si documentare cu tema Marea Unire de la 1918

-   sensibilizarea elevilor către compasiune, înțelegere, unitate, toleranță, ajutor reciproc

GRUP ȚINTĂ:

-beneficiari direcţi: elevii din învăţământul primar si cadrele didactice

-beneficiari indirecţi: părinti, membri ai comunității locale.

PERIOADA DE DESFĂȘURARE A PROIECTULUI: noiembrie 2017- decembrie 2018

LOCUL DE DESFĂȘURARE:  Liceul Tehnologic Ocna Șugatag –Structura Breb

DISCIPLINE IMPLICATE ÎN PROIECT: Istorie, Limbă și comunicare, Educaţie muzicală, Educaţie plastică/ Educație tehnologică

 

 

 

 

 

Articole similare

Fiecare copil merită o poveste

Dăruind vom fi mai buni

Datini, obiceiuri, tradiții

Sărbători de iarnă la români

Sărbători de iarnă la români